Tytuł projektu: Przełom na rynku  środków higienizująco-dezynfekujących. jako rezultat prac B+R. zleconych przez Euroimpex Polska.

Cel projektu: Wykorzystanie wiedzy, pozyskanej W wyniku zleconych prac B+R, w celu wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Planowane efekty:

  1. Zaoferowany zostanie innowacyjny produkt —- naturalny, hybrydowy, dwuskładnikowy środek higienizująco-dezynfekuiący, spełniający obowiązujące normy dla środków chemicznych.
  2. Przychody z tytułu sprzedaży nowych produktów wzrosną docelowo (2020) do 19,7 mln PLN, eksport do 19,2 mln PLN rentowność sprzedaży do 29,1 1%.
  3. Nastąpi stabilizacja przepływów finansowych (ograniczenie sezonowości sprzedaży).

 

Wartość projektu: 30 412 857,00 zł. brutto

Wkład funduszy europejskich: 17 113 930,00 zł.

Oferta
ZOBACZ CO ROBIMY
Kariera
PRACUJ Z NAMI

Copyright © 2021 Euroimpex Polska Sp. z o.o.